po - čt: 9:00 - 17:30   pá: 9 - 17:00
zadejte destinaci
Zadejte nebo vyberte destinaci ×
Nastavit nebo  vymazat
zvolte termín a počet nocí
Zvolte termín a počet nocí ×
Nastavit nebo  vymazat
Počet osob
Vyhledat

Cestovní pojištění

Před dovolenou je vždy lepší se pojistit. Rozhodnutí však necháváme na vás, proto do ceny zájezdů nezahrnujeme pojištění léčebných výloh v zahraničí ani pojištění pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu. Pro váš klid a bezpečí doporučujeme pojištění přiobjednat přímo u nás formou příplatku k ceně zájezdu.

Cestovní pojištění KOMFORT PLUS COVID

V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí, ani pojištění pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu. Pro klid a pohodlí Vám doporučujeme využít nabídky pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. Nabízíme pojištění do zahraničí KOMFORT PLUS COVID. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění naleznete v přehledu. Na jedné smlouvě o zájezdu musí být pojištěny všechny osoby. Pojištění je hrazeno formou příplatku k ceně zájezdu a lze zakoupit pouze na celou dobu trvání zájezdu.

Dokumenty ke stažení
Cestovní pojištění do zahraničí – KOMFORT PLUS COVID (krytí a cena) Stáhnout dokument (PDF)
Pokyny pro případ pojistné události UNIQA Stáhnout dokument (PDF)
Pojistné podmínky Stáhnout dokument (PDF)
Informace o zpracování osobních údajů Stáhnout dokument (PDF)
Informační dokument o pojistném produktu (IPID) Stáhnout dokument (PDF)

Cena pojištění tarif KOMFORT PLUS COVID - zahraničí:

  • Cena za osobu/den: 90 Kč/dosp. os., 45 Kč/den, dítě do 12 let. Pojištění lze zakoupit pouze na celou dobu trvání zájezdu.

    Nepovinný příplatek + 500 Kč/osoba (dospělé osoby i děti): navýšení limitu plnění pojištění nevyužité dovolené/poplatku za odstupné (80 %), max. do výše storna na 55 000 Kč/osoba. U zájezdů za cenu vyšší než 35.000 Kč/osoba doporučujeme možnost navýšení limitu plnění pojištění nevyužité dovolené / poplatku za odstupné (80 %), max. do výše storna 55 000 Kč. Na jedné smlouvě o zájezdu musí být pojištěny všechny osoby stejným tarifem, je tedy nutné, aby tento příplatek hradily i osoby, jejichž cena nepřesáhne částku 35 000 Kč/zájezd.

Rozsah sjednaného cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. - tarifu KOMFORT PLUS COVID a max. výše pojistného plnění: Pojistná částka
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 7 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

do výše max. plnění
do výše max. plnění
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
2 100 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace v zahraničí) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 40 000 Kč
20 000 Kč/ks
Pojištění nevyužité dovolené / poplatku za odstupné (80 %), max. do výše
* (vážné rodinné nebo zdravotní důvody, nedobrovolná ztráta zaměstnání, atd.)
35 000 Kč
* Podrobné informace a výluky z pojištění najdete viz. „pojistné podmínky“ ke stažení.

Tarif KOMFORT PLUS COVID navíc zahrnuje krytí:

  • Nákladů na ubytování spojené s umístěním do karantény (limit 30 000 Kč, 2 500 Kč/den). Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování.
  • Nákladů na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě (limit 20 000 Kč). Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.
  • Pojištění nákladů souvisejících s karanténou a je akceptováno i pojištění nevyužité dovolené / poplatku za odstupné z důvodu nařízené preventivní karantény.

  • Cestovní pojištění lze platně sjednat před, současně, nebo následující den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. před, současně, nebo následující den po zaplacení plné výše za zájezd nebo služby. Je-li cestovní pojištění KOMFORT PLUS COVID sjednáno později, pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění stornovacích poplatků tzn. poplatků za odstupné. Sjednané pojištění odstoupením od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka nezaniká, částka uhrazená za sjednané pojištění je nevratná, a to z důvodu, že součástí pojištění je také pojištění tzv. stornovacích poplatků; tato část pojištění je platná ode dne, kdy bylo pojištění sjednáno. V případě požadavku klienta na změnu osoby ve smlouvě o zájezdu je nutné klientem novým i původním mít uhrazeno cestovní pojištění u všech osob tedy jak osob cestujících tak osob zrušených ve smlouvě o zájezdu. Jakákoli změna ve smlouvě o zájezdu (změna termínu či změna osob) znamená, že je klient povinen uhradit nové pojištění. Původně zakoupené pojištění není možné převést na jiný termín či jinou osobu.

    Uniqa banner

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Zadejte svoji e-mailovou adresu a odebírejte zajímavé tipy, nejvýhodnější nabídky či důležité informace z CK BRENNA přímo do vaší schránky zcela zdarma. Možnost odhlásit se máte kdykoli.

Instagram brenna

Okouzlující fotografie

Bohatá fotogalerie pro vaši inspiraci, kam se vydat na příští dovolenou.
Instagram
Facebook

Aktuální informace

Mějte dokonalý přehled o novinkách z námi nabízených destinací.
Facebook
Letní dovolená
Letní dovolená
Vybírejte ze široké nabídky cestovní kanceláře BRENNA
Letní dovolená