po - pá: 9:00 - 18 h  

Informace k zájezdům

Vybrali jste si u nás zájezd? Gratulujeme. Nyní je čas na několik informací a rad, které se vám budou před cestou hodit. Dozvíte se například, kdy obdržíte pokyny k odletu včetně komplexního odbavení, jak velké si můžete zabalit zavazadlo, na co si dát pozor při cestování s dětmi a na co se můžete na dovolené těšit.

Uložit PDF

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali zájezd cestovní kanceláře BRENNA, s.r.o. Prosím, prostudujte si několik rad a užitečných informací na cestu. Rady a informace platné pro zájezdy organizované CK BRENNA, s.r.o.

MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ ZÁJEZDU

 1. online prostřednictvím webových stránek CK BRENNA - www.brenna.cz.
 2. telefonicky v CK BRENNA na telefonních číslech 542 215 255-6
 3. osobně na adrese Jakubské nám. 7, Brno
 4. e-mailem na brenna@brenna.cz
 5. prostřednictvím autorizovaných prodejců.

Termíny zájezdů a hotely, které již nejsou zveřejněny na našich webových stránkách, jsou vyprodány.

Aktualizace probíhá neustále v průběhu prodeje. Ceny zájezdů CK BRENNA jsou konečné, neobsahují pouze možnosti příplatků za volitelné služby (all inclusive, výhled na moře, jednolůžkový pokoj atd.). Upozorňujeme, že příplatky za služby, které je možno připlatit až v ubytovacím zařízení (klimatizace, Wi-Fi, trezor, lednička atd.) a ceny výletů uvedené v katalogu, jsou orientační a mohou se v průběhu sezony měnit. Aktuální ceny obdržíte v hotelu či u delegáta CK BRENNA. V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění, které doporučujeme přiobjednat. Informace k pojištění KOMFORT PLUS získáte na www.brenna.cz nebo na naší prodejně. V tomto cestovním pojištění je mimo jiné zahrnuto i pojištění poplatků za odstupné - pojistná částka do 30.000 Kč/os. (Pokud z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů nebudete moci vycestovat, pojišťovna Vám vrátí částku do výše max. 80 % ze stornovacích poplatků. Toto pojištění lze využít i z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání.) Při objednání zájezdu do 31. 12. 2017 máte možnost složit minimální zálohu ve výši 1500 Kč/os. Podmínkou je doplatek zálohy do výše 50 % z celkové ceny zájezdu, a to do 31. 1. 2018. V případě zakoupení zájezdu od 1. 1. 2018 je nutné uhradit zálohu 50% z celkové ceny zájezdu, a to hotově, kartou, převodem na účet CK BRENNA či platební bránou při on-line objednávce. Doplatek je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před odletem; k této platbě nebudete vyzváni cestovní kanceláří (datum doplatku je vždy uvedeno na smlouvě o zájezdu). Při objednání zájezdů s odletem do 30 dnů ode dne objednání je nutné uhradit plnou částku zájezdu.


POKYNY K ODLETU + KOMPLEXNÍ ODBAVENÍ K LETU

V pokynech na cestu naleznete veškeré potřebné informace včetně přesných časů odletů a příletů. Tyto cestovní pokyny rozesíláme zpravidla 7 dní před odletem, a to e-mailem (případně poštou) na adresu objednavatele uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Pokud z nějakého důvodu nebudou pokyny klientovi odeslány (např. z důvodu chybně uvedeného kontaktu), je nutné si pokyny vyžádat. Všem našim klientům doporučujeme uvést na smlouvu o zájezdu více možných kontaktů (telefonní číslo, e-mail, adresa bydliště). Při doplatku zájezdu si prosím zkontrolujte aktuálnost Vašich údajů. Komplexní cestovní odbavení, které příp. obsahuje i doklad o cestovním pojištění, slouží k Vašemu odbavení na letišti (pro cestu tam i zpět) a jako podklad pro ubytování v hotelu. Všichni zákazníci jej obdrží současně s cestovními pokyny e-mailem (případně poštou). Pro tyto účely cestovní odbavení 2× vytiskněte a pečlivě uschovejte (za vystavení duplikátu bude v případě potřeby účtováno 500 Kč).


V DEN ODLETU

Doprava na letiště je individuální. V případě, že pojedete na letiště svým autem, nabízíme Vám možnost zajištění parkování u letiště Brno-Tuřany, Praha-V. Havel, Ostrava-Mošnov (při nákupu zájezdu do 31. 3. 2018 zdarma, při zakoupení zájezdu po 1. 4. 2018 za poplatek). Podrobné informace naleznete na www.brenna.cz. Na letiště Vám doporučujeme se dostavit k odbavení 2 hodiny před odletem. Všechny dokumenty potřebné pro Vaši cestu i pobyt jste obdrželi společně s pokyny na cestu. Po příchodu na letiště se informujte prostřednictvím informačních tabulí na číslo přepážky, kde bude Váš let odbaven. Po příchodu k odbavovací přepážce se prokažte Vašimi občanskými průkazy (pouze při letech v rámci EU) nebo cestovními pasy. Zde také odevzdáte Vaše zavazadla a obdržíte palubní vstupenku a potvrzení o převzetí zavazadla. Po odbavení přejděte k osobní kontrole, mějte připravený palubní lístek a cestovní doklad. V tranzitním prostoru pak sledujte informační tabule s časem Vašeho odletu a číslem východu k odletu.

Upozorňujeme! Pokud se nedostavíte k odbavovací přepážce dostatečně včas, abyste mohli být odbaveni (přepážka se uzavírá 60 minut před plánovaným odletem) nebo nebudete-li mít požadované cestovní dokumenty, a tedy nebudete moci odcestovat, naše cestovní kancelář nenese odpovědnost za způsobené výdaje či za propadnutí Vámi uhrazených služeb.


CESTOVNÍ DOKLADY

Doporučujeme Vám zkontrolovat platnost cestovních dokladů a využít běžných lhůt pro jejich vydání, které jsou zároveň vůbec nejlevnější. Za vydání cestovního pasu do 30 dnů zaplatíte 600 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

Nezapomeňte, že od 26. 6. 2012 je každý občan ČR včetně dětí povinen cestovat do zahraničí na vlastní cestovní doklad (občanský průkaz do zemí EU, pas do zemí mimo EU).

Od 2. 7. 2018 je možné získat plnohodnotný cestovní pas s biometrickými údaji a s dobou platnosti 10 let (občanům mladším 15 let 5 let) ve zkrácených lhůtách do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů. Žádost o vydání pasu ve zkrácených lhůtách je možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra, cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne však je možné převzít pouze u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), u kterého byla žádost podána, nebo u Ministerstva vnitra.

Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech činí 6.000 Kč, občané mladší 15 let 2.000 Kč. Ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů je poplatek ve výši 3.000 Kč, dítě do 15 let zaplatí 1.000 Kč . Zkrácené lhůty 24 hodin v pracovních dnech nebo 5 pracovních dnů nově týkají také vydávání občanských průkazů.

Upozorňujeme, že za platnost svých cestovních dokladů zodpovídají klienti.


LETECKÁ PŘEPRAVA

Cestovní kancelář BRENNA využívá při letech do cílových destinací tzv. charterových letů, na kterých má pronajatu určitou kapacitu míst v letadle. Aby však bylo možné zabezpečit co nejširší nabídku letových dní, zakupuje CK BRENNA taktéž letenky na další letecké spoje, a to přímo u leteckých společností. Vzhledem k tomu, že do některých destinací létá v letní sezoně z Prahy, Brna a Ostravy několik leteckých spojení denně, není možné zabezpečit, aby všichni klienti letěli stejnou linkou. Upozorňujeme, že smlouva o zájezdu garantuje klientovi letový den, nikoliv dobu letu či konkrétní letecký spoj.

Upozorňujeme také, že není možné předpokládat, že se odlety do destinace uskuteční dopoledne první den zájezdu a zpáteční lety večer poslední den zájezdu. Tyto dny jsou určeny k letecké dopravě do/z destinace, transferu do/z letoviska a k ubytování - nejsou určeny k vlastní dovolené a nelze je tedy chápat jako plnohodnotné dny pobytu. Délka pobytu na místě je vždy určena nikoliv počtem dní, ale počtem nocí strávených v destinaci - viz smlouva o zájezdu.

Přeprava do cílových destinací je zajišťována prostřednictvím renomovaných leteckých společností na charterových letech. Podle předpisů a dohod platných v mezinárodní letecké dopravě si CK BRENNA vyhrazuje možnost změny místa odletu a příletu, trasy letu, možnost mezipřistání, dále změnu letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Během letecké dopravy platí přepravní řád příslušné letecké společnosti a taktéž mezinárodní smlouvy a dohody, kterým se letecký přepravce podřizuje. Přesný čas odletu obdržíte současně s pokyny k zájezdu 7 dní před odletem. Upozorňujeme, že změny letových časů mohou nastat i několik hodin před plánovaným odletem. Naše cestovní kancelář neručí za zpoždění letů, která mohou nastat z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů či provozních kapacit jednotlivých letišť. CK nenese odpovědnost za škody se zpožděním spojené a upozorňuje na možnost jeho vzniku.

V případě časného odletu nebo pozdního či zpožděného letu do cílové destinace nelze poskytnout slevy a kompenzace za služby, které nemohly být z tohoto důvodu využity (např. snídaně nebo večeře v hotelu). Ubezpečujeme Vás, že CK BRENNA v maximální míře usiluje o vyloučení podobných změn, resp. rušivých vlivů, a proto Vás v případě změny odletových časů nebo posunu letu laskavě žádáme o pochopení.

Upozornění: V průběhu letu není podáváno občerstvení. Na palubě je možné si zakoupit nápoje i občerstvení. Stravování v letadle je možné si zakoupit prostřednictvím cestovní kanceláře nejpozději 6 pracovních dnů před Vaším odletem. Více informací naleznete na https://www.brenna.cz/cestovni-kancelar-brenna/letecka-doprava

Přeprava dětských kočárků

Dětské kočárky se přepravují bezplatně. V souladu s Přepravními podmínkami musí být kočárky přepravovány v ochranném obalu. V případě, že cestující žádá naložení kočárku do zavazadlového prostoru až u vstupu do letadla, je nutné tuto skutečnost nahlásit již u odbavení zavazadel. Na základě tohoto nahlášení cestující obdrží identifikační štítek. I v tomto případě by měl mít kočárek ochranný obal. Za poškození nezabalených kočárků a sportovních vybavení nenese letecká společnost odpo¬vědnost. Více informací a ceny za nadváhu zavazadel naleznete na straně 6 katalogu léto 2017 nebo v přepravních podmínkách na www.brenna.cz.

Přeprava slunečníků

Slunečníky přiměřených rozměrů jsou přepravovány zdarma. Letecká společnost nenese za případné poškození žádnou zodpovědnost. V případě požadavku klienta lze přepravit slunečník jako sportovní vybavení a to za poplatek viz výše, v tomto případě hradí letecká společnost případné poškození.


MÍSTA V LETADLE A ODLET

Máte-li zvláštní požadavky na místa v letadle, naše cestovní kancelář Vám může předem zaručit přidělení konkrétního místa za poplatek. Více informací o zajištění míst naleznete na www.brenna.cz. Upozorňujeme, že pokud cestující nesplňuje podmínky pro přepravu na místech u nouzových východů, mohou být Vaše přednostní rezervace přeobsazeny palubním personálem. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky za rezervaci místa. Nově bylo zavedeno taktéž právo dopravce přesadit cestující bez ohledu na objednaný a zaplacený seating nebo nechat přeložit kabinová zavazadla do zavazadlového prostoru. Podrobnější informace v CK BRENNA. Místa v letadle, která nemáte předplacena, jsou potvrzena na palubní vstupence, a jsou přidělována cestujícím u přepážky odbavení na letišti v den letu.


VAŠE ZAVAZADLA

Zavazadlový prostor: váhový limit na bezplatnou přepravu zavazadel je 15 kg/osoba, s výjimkou dětí do 2 let, které nemají nárok na sedadlo v letadle. Při nadváze má letecká společnost právo účtovat klientovi poplatek dle přepravních podmínek dané letecké společnosti. Zakoupení navýšení hmotnosti je možné jak jednosměrně, tak i na oba lety (tam i zpět) a to nejpozději 6 pracovních dnů před odletem, a to v CK BRENNA či u Vašeho prodejce. Uvedené služby si může zakoupit jen jedna nebo i více osob na smlouvě o zájezdu. Nadváhy zakoupené v CK předem jsou nerefundovatelné, nepřenosné a platné pouze pro zakoupený let. Poté už jen na letišti, a to za vyšší cenu (1 kg nadváhy zavazadla: 6 EUR nebo 160 CZK).

Příruční zavazadla: na palubu letadla si může každý cestující vzít s sebou zavazadlo nepřesahující rozměry 56 × 45 × 25 cm a nevážící více než 8 kg. Palubní zavazadla mohou být na přepážce odbavení zavazadel (check-in) zkontrolována. Do palubního zavazadla doporučujeme vzít fotoaparát, videokameru, doklady, peníze a léky. Dále je možnost vzít na palubu letadla jednu malou osobní tašku (např. dámskou kabelku nebo laptop, max. 3 kg, rozměry 40 x 30 x 15 cm). Žádné jiné předměty nejsou akceptovány. Výjimku tvoří pouze pomůcky pro cestující s omezenou pohyblivostí, tj. berle nebo jiné ortopedické podpěrné přístroje.


ZTRÁTA A POŠKOZENÍ ZAVAZADLA

Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Pokud při příletu do cílové destinace zjistíte, že je Vaše zavazadlo poškozeno nebo se dokonce ztratilo, ihned na letišti v reklamačním oddělení sepište protokol (P.I.R.), který budete potřebovat pro uplatnění nároku na odškodnění. Toto odškodnění budete nárokovat přímo u letecké společnosti. Náklady spojené s vyřizováním reklamace nese klient. Adresy reklamačních oddělení leteckých společností Vám oznámí pracovníci CK BRENNA na tel. čísle: 542 215 255 nebo je možné si je vyžádat e-mailem: brenna@brenna.cz.


PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL

Přeprava neskladných zavazadel (např. jízdní kola, výbava pro potápěče, windsurfingová prkna apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu; tato přeprava se uskutečňuje v závislosti na kapacitních možnostech přepravce, a to za poplatek. Více informací o cenách naleznete na straně 6 katalogu léto 2018 nebo v přepravních podmínkách na www.brenna.cz. Slunečník je možné přepravit zdarma, avšak bez nároku na reklamaci v případě poškození nebo ztráty.


BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Na palubu letadla je nepřípustné brát předměty ostré povahy - nože, nůžky, žiletky, šipky, sportovní pálky (baseball), kulečníková a biliárová tága, kovové pilníčky na nehty a jiné, zbraně i imitace zbraní. Nově jsou taktéž zakázány na palubě letadla turistické hole. Tyto předměty je nutné umístit do zavazadel určených k odbavení. Injekční stříkačky lze převážet v příručním zavazadle pouze ze zdravotních důvodů (není nutné hlásit v CK, pouze oznamte u bezpečnostní kontroly). Letecká společnost nepřepravuje howerboardy, segwaye, Samsungy Galaxy Note 7 a jakékoliv přehřívající se nebo poškozené baterie.

Pro Vaši ochranu před hrozbou kapalných výbušnin přijala Evropská komise dne 6. 11. 2006 přísnější bezpečnostní pravidla. Na všech letištích Evropské unie platí pravidla, kdy budou cestující při bezpečnostní kontrole jejich příručních zavazadel kromě kontroly zakázaných předmětů podrobeni také kontrole tekutin. Klienti mohou mít s sebou do kabiny letadla pouze malé množství tekutin. Tekutiny a gely musí být v baleních do 100 ml. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném igelitovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu. Tekutinami a gely se rozumí: voda a další nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleťová mléka a oleje, parfémy, gely včetně šampónů a sprchových gelů, nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků a deodorantů, pasty včetně zubní pasty, směsi tuhých a tekutých materiálů, všechny další materiály podobné konzistence. Nápoje, parfémy a ostatní tekutiny zakoupené v tranzitním prostoru letiště Vám budou zabaleny do zapečetěných tašek. Doporučujeme přepravovat tekutiny v zavazadlech, která se odbavují. Léky a dietologické přípravky včetně dětské výživy po dobu letu mohou být přepravovány v příručním kabinovém zavazadle.


DETEKČNÍ KONTROLY UVNITŘ ZAPSANÝCH ZAVAZADEL

V letní sezoně 2017 letiště Praha zahájilo kontrolu stop po výbušninách uvnitř odbavených zavazadel. Během tohoto procesu budou některá zavazadla bez přítomnosti cestujícího otevřena a fyzicky zkontrolována. Změna nijak neovlivní délku bezpečnostní kontroly cestujícího. Letiště Praha se tak připojilo k řadě letišť ve světě, která již podobné kontroly uvnitř odbavených zavazadel provádějí.

Zároveň byla nastavena spolupráce letiště s výrobci zavazadel a bezpečnostních zámků, díky které budou moci zaměstnanci letiště otevřít většinu zavazadel bez poškození. Cestující pozná, že jeho zavazadlo prošlo kontrolou, podle pásky s upozorněním, kterou bude zapečetěno. Uvnitř zavazadla pak najde zprávu o jejím průběhu a podrobnější informace včetně instrukcí k dalšímu případnému postupu. Cestujícím provozovatel letiště doporučuje, aby vyšli vstříc novému požadavku a používali při zabezpečení svých zavazadel speciální zámky, které lze otevřít bezpečnostním klíčem (tzv. TSA zámky, které jsou označené znakem červeného diamantu), případně aby využili jiných možností zabezpečení, jako jsou fólie či snímatelné obaly. U klasických či integrovaných zámků bez TSA může dojít při otevření k jejich poškození. Podrobnosti je možné získat na http://www.prg.aero/kontrola/.


DOPRAVA TĚHOTNÝCH ŽEN

Těhotné ženy do 25. týdne těhotenství nepotřebují potvrzení od lékaře, ale musí prokázat, v jakém týdnu těhotenství jsou, tzn. musí mít s sebou těhotenský průkaz. Po překročení 25. týdne těhotenství do konce 34. týdne těhotenství (u vícečetného těhotenství od 20. do konce 28. týdne) vykonává přepravce transport pouze na základě lékařského potvrzení povolující tuto přepravu. Upozorňujeme, že těhotné ženy v období od 26. týdne jsou povinny předložit dopravci potvrzení lékaře na předepsaném formuláři. Těhotná žena je povinna předložit toto potvrzení při odbavení zavazadel, v opačném případě je letecká společnost oprávněna odmítnout její přepravu. Těhotné ženy po 34. týdnu (u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství nejsou dopravcem k přepravě akceptovány. Přepravce nevykoná přepravu těhotné ženy, jejíž stádium těhotenství překročilo 34 týdnů a nezodpovídá za újmu na zdraví těhotné ženy způsobené přepravou, pokud byl v nevědomosti o jejím těhotenství, resp. pokud mu žena poskytla nesprávné nebo neúplné informace o svém stavu.


DOPRAVA CESTUJÍCÍCH SE ZDRAVOTNÍMI POTÍŽEMI, VOZÍČKÁŘI A DIABETICI

 • Cestující se zdravotními potížemi

 • U cestujícího se zdravotními potížemi, které ho mohou během letu ohrozit, uveďte, prosím při koupi zájezdu označení zdravotního problému. Každý takový cestující musí při odbavení předložit vyplněný formulář FIT TO FLY – Formulář travel clearance (ke stažení na http://www.smartwings.com/cs/cestovni-informace/cestujici-se-specialnimi-potrebami/). Pokud bude mít cestující jiné potvrzení od lékaře, musí být v takovém potvrzen vždy výslovný souhlas lékaře s leteckou přepravou pacienta. Jiná potvrzení nejsou akceptována.

 • Diabetici

 • Diabetici nemusí mít žádné potvrzení od lékaře a ani nám nemusí nahlašovat přepravu inzulinového pera. Přeprava inzulinu a inzulinového pera je již naprosto běžná. Každý diabetik je povinen mít u sebe průkazku diabetika.

 • Vozíčkáři

 • Je nutné předem nahlásit přepravu vozíčkáře v CK, a to před podpisem smlouvy o zájezdu. Klient vozíčkář nemusí vyplňovat formulář FIT TO FLY, ovšem musí být nahlášena míra pohybového ome­zení pro zajištění správného odbavení do letadla. U elektrických vozíků musí být odpojena baterie (suchá nebo gelová). Invalidní vozík na tzv. mokré baterie není možné přepravit. Před koupi zájezdu je vždy nutné ověřit u vybraného typu ubytování, zda je možné zajistit bezbariérový pokoj a zda hotel disponuje bezbariérovým přístupem do společných prostor. Více informací žádejte v CK BRENNA.


VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY

CK si vyhrazuje právo vyloučit klienta z přepravy nebo z celého zájezdu, jestliže svým konáním narušuje jeho řád nebo bezpečný průběh, případně hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučená je přeprava osob v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek. Z přepravy však může být vyloučen i klient, který verbálně napadá zástupce/delegáty CK nebo se vulgárně a hrubě vyjadřuje. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok klienta na úhradu nečerpaných služeb. CK žádá o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zabezpečení klidné dovolené a přepravy všech cestujících, jakož i ochrana pracovníků a smluvních partnerů CK.


PŘEPRAVA ZVÍŘAT (pouze psi a kočky)

Přeprava zvířat (pouze psů a koček) je možná pouze po předchozím nahlášení a odsouhlasení přepravy leteckou společností. Po následném souhlasu leteckého přepravce je přeprava za poplatek (informace v CK). Bez zaplacení poplatku nebude uvedené zvíře převzato k přepravě. Zvířata jsou přepravována v zavazadlovém prostoru, ve zvláště k tomu určených boxech. Vzhledem k tomu, že letecká společnost může přijmout k přepravě na jednom letu pouze omezený počet psů a koček, doporučujeme tuto službu vyžádat co nejdříve. Pro vyžádání této služby je nutné znát rozměry schrány a váhu psa či kočky včetně schrány. Schrána musí mít pevné a nepromokavé dno. Jiná zvířata mimo psů a koček nejsou přepravována. Upozorňujeme na skutečnost, že většina hotelů neakceptuje zvířata ve svém ubytovacím zařízení, CK tuto skutečnost ověřuje individuálně. Bližší informace obdržíte v CK.


DĚTI

Cestování s malými dětmi

Pokud se rozhodnete pro cestování s malými dětmi, je cesta letadlem ideální. Lety zejména do středomořských destinací netrvají dlouho a i pro ty nejmenší poskytují pohodlí. Na letištích jsou většinou k dispozici prostory určené pro maminky s dětmi, které jsou vybaveny přebalovacím pultem. S kočárkem můžete jít až k letadlu, ten Vám následně uloží pracovníci letiště do zavazadlového prostoru přímo v letadle a při výstupu z letadla jej opět dostanete zpět. Přeprava kočárku je bezplatná a jeho hmotnost se nepočítá do celkové hmotnosti zavazadel. Při cestování s miminkem je třeba mít na paměti, že Vaše dítě bude nutné při cestě letadlem zabavit, ale také ho nakrmit a přebalit. Zde najdete několik praktických rad a doporučení, co si vzít s sebou na cestu do letadla: oblíbené hračky, vlhčené ubrousky, jednorázové plenky, dětské laskominy, dudlíky, náhradní oblečení a láhev s pitím. Je velmi důležité dávat dítěti pití při vzletu a také při přistávání letadla, abyste předešli případné bolesti uší způsobené změnou tlaku. Ve Vašem odbaveném zavazadle by také neměl chybět krém na opalování s vysokým faktorem určený speciálně pro děti. Dále nezapomeňte na tělové mléko po opalování, náplasti a panthenol na případné spáleniny. Vhodné je přibalit také léky tlumící bolest a horečku.

Dětské ceny

Děti do 2 let neboli infanti (v den zpátečního odletu jim nesmí být 2 roky) mají zájezd zdarma. Platí pouze poplatek 650 Kč, případně pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí. Nemají však nárok na sedadlo v letadle, na sedadlo v autobusu při transferu, na lůžko nebo přistýlku v ubytovacím zařízení. Dětskou postýlku lze u většiny ubytovacích kapacit zajistit zdarma, příp. za poplatek na vyžádání v CK (viz dětské postýlky).

Děti od 2 let - dětské ceny uvedené v katalogu se vztahují na děti od 2 let věku až do dovršení věku vyznačeného v ceníku jednotlivých hotelů, a to většinou při ubytování s minimálně dvěma dospělými osobami.


TRANSFERY

Transfer v místě pobytu

Po příletu na místo pobytu delegáti CK organizují transfery do jednotlivých pobytových míst. Časy transferů jsou orientační, jejich realizace závisí především na dopravní situaci, počtu klientů, rozvozu klientů do více hotelů apod. Každý účastník zájezdu zodpovídá sám za svoje zavazadla, doporučujeme přesvědčit se, že byla naložena do dopravního prostředku.

Trajekty

V případě pobytu na ostrově Thassos je potřeba brát v úvahu, že odjezdy z pobytových míst se musí přizpůsobit časovému harmonogramu lodních společností. V případě, že by došlo ke zpoždění letu nebo povětrnostní podmínky by nedovolovaly využít trajektovou dopravu, bude zajištěn nocleh v místě příletu.


NAŠI DELEGÁTI

Klademe velký důraz na výběr svých delegátů. Vždy se snažíme, aby jejich znalosti byly na co nejvyšší úrovni. Česky nebo slovensky hovořící delegáti jsou klientům k dispozici ve všech cílových destinacích. Delegáti zabezpečují mimo jiné transfery z/na letiště, uvítací informační setkání, kde Vám podají potřebné informace a pomohou s výběrem výletů nebo pronájmem auta. Platba za výlety, příp. půjčení aut je možná pouze v eurech. Předběžnou nabídku výletů naleznete na našich webových stránkách nebo v katalogu u každé destinace. Dále Vám naši delegáti budou k dispozici v určené návštěvní hodiny na určeném místě ve Vašem ubytovacím zařízení. Mimo návštěvní hodiny v nutných případech budete moci delegáta kontaktovat telefonicky na čísle uvedeném na informační tabuli či v infoknize CK BRENNA, která je umístěna na viditelném místě ve Vašem ubytovacím zařízení.


UBYTOVÁNÍ

Naše cestovní kancelář vybrala ve spolupráci se zahraničními partnery a na základě spolehlivé znalosti místních poměrů všechny ubytovací kapacity tak, aby cena odpovídala jejich kvalitě a požadavkům klientů. U hotelů naleznete hodnocení od jedné až do pěti hvězdiček. Popis a klasifikace hotelů jsou uvedeny podle měřítek stanovených příslušným resortem dané země. Apartmánové domy a studia nejsou označeny hvězdičkami.

SPECIFIKUM HOTELŮ

 • * velmi jednoduché objekty určené pro nenáročnou klientelu s velice jednoduchým vybavením, rozsahem stravování a služeb
 • ** jednoduché ubytování s účelným vybavením, vhodné pro nenáročnou klientelu. Jednoduchý rozsah stravování i služeb
 • *** objekty střední turistické třídy s běžným vybavením a rozsahem stravování
 • **** hotely vyšší střední kategorie s vyšším standardem služeb a odpovídajícím vybavením
 • ***** luxusní hotely s nadprůměrným standardem služeb, ubytování a stravování určené pro náročného klienta

Hotel - každý hotel má svá interní nařízení, která jsou všichni klienti povinni respektovat. Mezi taková nařízení patří např. zákaz vynášení jídla z hotelové restaurace nebo přinášení jídla a pití zakoupeného mimo hotel. Dále může dojít ze strany hotelu k omezení některých poskytovaných služeb a nabídky sportovního vyžití, zejména v mimosezóně. Většina hotelů je tvořena centrální budovou a dalšími vedlejšími budovami (bungalovy, vily atd.) umístěnými v areálu hotelu. Váš pokoj může být umístěn v centrální, ale i vedlejší budově, bungalovu nebo vile hotelového komplexu.

Aparthotel - ubytování v komplexu studií či apartmánů se stravováním (snídaně, večeře nebo polopenze). V nabídce jsou většinou k dispozici některé služby (např. recepce, snack-bar u bazénu, restaurace, apod.). Upozorňujeme, že obsah a rozsah ubytování v aparthotelu není totožný se službami v hotelu.

Penzion - ubytování ve standardních pokojích bez možnosti vaření. V pokojích je k dispozici sociální zařízení a lednice. Penziony mají zpravidla jídelnu, kde se podávají snídaně.


POBYTOVÁ TAXA ŘECKO A ŠPANĚLSKO

Upozorňujeme, že je v Řecku a ve Španělsku (ostrov Mallorca) zavedena místní pobytová taxa. Pobytová taxa je placená klienty přímo v místě pobytu, a to na recepci hotelu či u majitele ubytování.

ŘECKO

Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:

 • 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
 • 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
 • 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
 • 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
 • 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely

ŠPANĚLSKO

Výše poplatku se liší dle kategorie ubytovacího zařízení: cca 1–4 € za osobu a noc.

POKOJE

Každé ubytovací zařízení v našem katalogu nabízí různé typy pokojů, které jsou označeny názvem „pokoj“ nebo „hotelový pokoj“. Popis se vždy týká standardních typů pokojů, pokud není uvedeno jinak.

Jednolůžkový pokoj – i přesto, že za jednolůžkový pokoj platíte příplatek, může se stát, že poloha a vybavení tohoto pokoje není tak dobrá jako u dvoulůžkových pokojů. Informace o příplatcích za jednolůžkový pokoj získáte pod tabulkou daného ubytování.

Dvoulůžkový pokoj – jedná se o pokoj se dvěma lůžky nebo jednou velkou postelí pro dvě osoby. Lůžka mohou být dvě oddělená, příp. jedno manželské dvoulůžko nebo napevno vystavěná lůžka. Pokoje s jednou nebo více přistýlkami jsou dvoulůžkové pokoje s dodatečně přidanými přistýlkami. Přistýlka může být rozkládací lehátko, pohovka, rozkládací gauč nebo palanda a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. V případě, že požadujete pokoj s více lůžky, počítejte s tím, že se pokoj může stát poněkud stísněným.

Studia, apartmány a apartmánové domy – jsou samostatné letní byty s jednou nebo více ložnicemi, kuchyňským koutem a sociálním zařízením (sprcha, WC), balkonem nebo terasou. Studia mají dvě pevná lůžka, apartmány tři až čtyři pevná lůžka, ostatní lůžka mohou být přistýlky (rozkládací lehátko, pohovka, rozkládací gauč nebo palanda) různých rozměrů. Doporučujeme proto zkonzultovat vhodnost přistýlky pro dospělou osobu s rezervačním oddělením CK BRENNA. Kuchyně je vždy vybavena elektrickým nebo plynovým vařičem, lednicí a základním nádobím podle počtu ubytovaných osob. Pokud předpokládáte náročnější vaření, je lépe si s sebou vzít Vaše vlastní nádobí (např. cedník, struhadlo, otvírák na konzervy, atd.). Studia a apartmány nejsou rovněž vybaveny mycími prostředky, houbičkami na mytí nádobí a utěrkami. Upozorňujeme také na to, že toaletní papír není v apartmánech a studiích vždy doplňován, k dispozici je většinou jeden kus při příjezdu. Další lze dokoupit v místním obchodě.

Obsazenost studií a apartmánů - jestliže je v popisu uvedeno, že studio je pro 2–3 osoby, znamená to, že musí být obsazeno minimálně 2 osobami. Jestliže si vyberete apartmán pro 3–4 osoby, musíte ho obsadit minimálně 3 osobami. Jednolůžkové studio je možné vždy pouze za příplatek (viz ceník).

Dětské postýlky – lze u většiny ubytovacích kapacit zajistit na vyžádání. V ubytovacích kapacitách jsou postýlky poskytovány zdarma nebo za poplatek. V případě Vašeho zájmu o dětskou postýlku je nutno se nejdříve informovat o možnosti pronájmu v CK, dále tuto žádost vyznačit při rezervaci zájezdu jako zvláštní požadavek. Po příjezdu na ubytování je dobré pronájem postýlky připomenout na recepci nebo u delegáta.

Ložní prádlo a ručníky – každé ubytovací zařízení mění ložní prádlo a ručníky v pokojích/studiích/apartmánech. Neznamená to však, že výměna bude probíhat každý den. V podstatě platí - čím vyšší kategorie ubytování, tím častější výměny ložního prádla a ručníků. U hotelů nižší kategorie, u studií a apartmánů počítejte s tím, že výměna proběhne dvakrát za pobyt. Osušky na pláž nejsou součástí poskytovaných služeb (pokud není v popisu uvedeno jinak), je tedy nutné zajistit si své.

Klimatizace – pokud si zakoupíte ubytování v hotelovém pokoji s klimatizací zahrnutou v ceně, počítejte s tím, že klimatizace je obvykle ovládaná centrálně a bude fungovat většinou pouze v určitých hodinách dle zvážení hotelu a v hlavní sezóně (červenec–srpen), pokud není uvedeno v popisu ubytování jinak. V některých zemích může docházet i k opakovaným krátkodobým výpadkům elektrické energie, a tím i zásobování vodou, s čímž souvisí také funkčnost klimatizace.

Internet a Wi-Fi – informace o dostupnosti či cenách internetového připojení jsou uvedeny u jednotlivých ubytovacích kapacit a jsou orientační, přesné ceny získáte v místě pobytu. Upozorňujeme na možné výpadky připojení způsobené přetížením telekomunikačních služeb. Výpadky zejména na řeckých ostrovech bývají v hlavní sezóně běžné.

Hygiena - kulturní a hygienické zvyklosti v jižních zemích jsou odlišné od našich. Tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. V některých zemích se stále můžeme setkat s jiným typem kanalizace (uzší potrubí). V těchto případech se nesmí vhazovat toaletní papír do záchodové mísy, jelikož hrozí ucpání odpadu. Toaletní papír se vhazuje do odpadkových košů umístěných vždy vedle WC. Informace Vám podá delegát CK.

Teplá voda – některá ubytovací zařízení používají k ohřívání vody sluneční kolektory. Ve dnech, kdy intenzita slunečního svitu není příliš silná, se může stát, že voda tekoucí ve Vašem pokoji/studiu/ apartmánu nebude příliš teplá.

Peníze a cennosti – Vaše cenné předměty a finanční hotovost je lépe uschovat v hotelovém trezoru. Poplatek za pronájem trezoru se platí na recepci hotelu. Všechny cennější předměty a peníze ponechané ve Vašem pokoji je doporučeno uzamykat do trezoru. V žádném případě není vhodné nechávat při odchodu z Vašeho pokoje otevřená okna nebo balkónové dveře. Obojí je nutno zabezpečit také v noci během spánku. Zabrání se tak případnému vniknutí zlodějů. V případě, že by zloděj vnikl do Vašeho pokoje a nepřekonal by při tom žádnou překážku (vylomení dveří, rozbití okna atd.), Vám i v případě pojištění zaniká nárok na pojistné plnění. Za ztracené věci, které nebudou uschovány v hotelovém trezoru, ubytovací zařízení neručí a naše cestovní kancelář nenese odpovědnost za jejich ztrátu, případně krádež.

Animační programy – některé hotely pro své hosty pořádají animační programy (viz. popis u jednotlivých hotelů). K animačním programům většinou patří různé sportovní aktivity, jako je např. plážový volejbal, vodní aerobic atd., dále také různé večerní zábavné programy (show, dětské diskotéky apod.). Počítejte s tím, že rozsah těchto aktivit se může měnit v závislosti na sezóně či momentálním obsazení hotelu a animace mohou probíhat pouze příležitostně.

Vhodné oblečení – pokud si vyberete dovolenou v hotelu vyšší kategorie (3*–5*), zvolte vhodné elegantní oblečení, zejména při vstupu do hotelové restaurace (pánové - dlouhé kalhoty).

Začátek a ukončení pobytu - podle mezinárodních pravidel se lze do pokojů ubytovat v den plánovaného příjezdu od 14:00 hodin. Opustit pokoje je v den odjezdu pravidlem do 12:00 hodin místního času, a to bez ohledu na čas příletu nebo zpátečního odletu.

Délka zájezdu – první a poslední den zájezdu jsou dny, které jsou určeny k zajištění dopravy, transferu do místa pobytu a k ubytování. Tyto dva dny nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Nocí se rozumí poskytnutí ubytování v době od 14:00 hodin do 10:00 hodin následujícího dne, i když noc nebyla čerpána v plném rozsahu. Je-li vypsán zájezd na 12 dní, ve Vašem ubytovacím zařízení strávíte 11 nocí; na 11 dní to bude 10 nocí, na 8 dní to bude 7 nocí, a to bez ohledu na to, zda ve Vašem ubytovacím zařízení budete z důvodu pozdního letu nebo zpoždění ubytováni až velmi pozdě v noci nebo v brzkých ranních hodinách.


STRAVOVÁNÍ

Stravování bývá obvykle přímo úměrné a závislé výběru ubytovacího zařízení, kdy v rámci popisu tohoto ubytování je uvedeno, jaký typ stravování je v ceně zájezdu zahrnut. Středomořská strava je založena na zelenině, luštěninách, hojně se používá olivový olej a koření. K veškeré stravě je nabízen bílý chléb (podobný vece) nebo pita. Upozorňujeme, že naše kancelář nemůže ovlivnit výběr a skladbu jídel v jednotlivých stravovacích zařízeních. Také nemůže ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu), především u déletrvajících pobytů. Upozorňujeme též, že stravování formou bufetu a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné. Z provozních důvodů může hoteliér (především v případě nízkého vytížení hotelu na začátku nebo na konci sezóny) uváděný způsob změnit; v takovém případě nevzniká nárok na finanční náhradu. Stravu zmeškanou z osobních důvodů nelze nahradit. To se týká i nevyužité stravy v případě účasti na výletě. Hotely nemají povinnost připravovat pro klienty balíčky ve dny, kdy se účastní fakultativního výletu, nebo opouští hotel poslední den již před snídaní. Čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase příjezdu a odjezdu do/z ubytovacího zařízení. V případě zakoupení ubytování s polopenzí nebo plnou penzí je nutno počítat s tím, že v ceně obědů nebo večeří nejsou zahrnuty nápoje. Nápoje k jídlu si lze za místní měnu dokupovat. V případě služeb all inclusive jsou nápoje i u obědů a večeří zahrnuty v ceně. Forma stravování musí být stejná pro všechny účastníky zájezdu uvedené na smlouvě o zájezdu. Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení (např.: 12 dní pobytu s polopenzí znamená 11× večeří a 11× snídaní, pobyt na 8 dní s polopenzí zahrnuje 7× večeři a 7× snídaní).

Formy stravování

Kontinentální snídaně – jedná se o jednoduchou verzi snídaně, která skládá se z kávy nebo čaje, pečiva, másla nebo margarínu a marmelády.

Večeře formou menu - obvykle se skládá z předkrmu, hlavního jídla s přílohou, někdy je k dispozici i salát, ovoce nebo zmrzlina či dezert.

Stravování formou bufetu - samoobslužný systém, kdy si klient sám vybírá z nabízené skladby jídel. V porovnání se švédským stolem je omezenější výběr, obvykle nebývá teplá snídaně (vajíčka, párky, slanina, fazole). Je obvyklé, že nabízené druhy jídel se opakují.

All inclusive nebo ultra all inclusive - nabídka rozsahu stravy a nápojů je vždy přesně uvedena u konkrétního ubytovacího zařízení. V rámci programu (ultra) all inclusive jsou též uvedeny další doplňkové služby (sportovní nabídky, společenské programy aj.), které můžete během pobytu využívat. Program all inclusive (rozsah, sortiment, doba a místo) je určován vnitřními předpisy hotelu a hotel si vyhrazuje právo na změnu oproti plánovaným službám. Popisy služeb all inclusive uvedené v katatalogu u jednotlivých hotelů neinformují o přesné otevírací době jednotlivých restaurací a barů, kde all inclusive platí. Pokud je uvedeno, že v ceně all inclusive je zahrnuto neomezené množství místních alkoholických a nealkoholických nápojů v době 10:00–24:00, tyto nápoje budou v této době k dispozici, ovšem ne vždy najednou ve všech barech a restauracích.

Počítejte také s tím, že all inclusive se většinou nevztahuje na občerstvení, bary a restaurace na pláži, a pokud ano, tak pouze v omezeném sortimentu. Nápoje, které nejsou zahrnuty v nabídce all inclusive (např. čerstvé džusy, importované alkoholické nápoje, nápoje v lahvích) se hradí na místě.

Potraviny a voda - Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům doporučujeme zakoupit balenou. Nedoporučuje se také konzumace neloupané zeleniny a ovoce.

Minibar

Minibar je v podstatě minilednička, která je umístěna na hotelovém pokoji. V případě, že je minibar naplněn, jeho obsah se po konzumaci doplňuje a zkonzumované nápoje a potraviny se platí přímo v hotelu. Minibary nejsou zpravidla zahrnuty v ceně programu all inclusive (pokud není v popisu hotelu uvedeno jinak).


PLÁŽE, LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY

Lehátka a slunečníky v areálu hotelu jsou k dispozici zdarma, na pláži jsou většinou pronajímané za poplatek, pokud není u konkrétního hotelu uvedeno jinak. Jejich počet je omezený, v hlavní sezóně jich může být nedostatek. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou téměř všude ve veřejném vlastnictví, takže jejich čistění je v kompetenci místních obcí, resp. městských částí. Zpravidla se však o část pláže před hotelovým zařízením starají příslušní ubytovatelé, kteří se snaží udržovat ji v čistotě. Nedá se vyloučit, že klimatické podmínky, vítr a mořské proudy způsobí náplavy řas, vodních trav apod., což může vést k omezením nebo změnám podmínek na pláži. Tento faktor je však neregulovatelný a ze strany CK neovlivnitelný.

Laskavě Vás žádáme, abyste dodržovali pokyny týkající se možnosti koupání na pláži, respektovali informace o mořských pannách, počasí, nebezpečí související s vlnobitím, vodními víry, přílivem a odlivem. Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu jsou v popisu orientační. V případě, že je v popisu hotelu uvedena vzdálenost na pláž 0 m, znamená to, že areál je situován u pláže. U rozlehlých areálů je nutné předpokládat, že ubytovací kapacity jsou situovány v místech s větší vzdáleností od pláže.


HMYZ, MOŘŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

V přímořských letoviscích, kde je vlhký vzduch a spousta zeleně, se může vyskytovat také létající i lezoucí hmyz, a to i přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů. Na Vaši cestu je potřeba vybavit se repelenty a pro klidný spánek také elektrickými strojky s výměnnými tabletami proti hmyzu, které lze zakoupit také na místě. Mějte také na paměti, že se v moři mohou vyskytovat mořští živočichové, jako jsou ježci a medúzy.


HLUK

Během večerů a nocí se v prázdninových letoviscích odehrává rušný noční život, který může způsobit i hluk. Je nutné počítat s tím, že pokud si vyberete dovolenou v živém prázdninovém letovisku nebo blízko plážové promenády, a to zejména během hlavní sezóny a v období místních svátků, může zde vznikat intenzivnější hluk. Hluk vzniká i na základě hotelových animačních programů, které jsou nedílnou součástí služeb většiny kvalitnějších hotelů, a které mohou končit v pozdních večerních hodinách. Nepsaným pravidlem je i zapůjčení aut, motorek a skútrů, které využívají jak návštěvníci ostrovů, tak místní obyvatelé; i tento zdroj hluku nemůže být vzhledem k ne zcela přísným předpisům důvodem k případné reklamaci, a sice z důvodu toho, že CK BRENNA není schopna ovlivnit výše uvedené. Cestovní ruch se stále rozvíjí, což má za následek také stavební činnost, kterou naše cestovní kancelář nemůže ovlivnit, ani jí zabránit. Může se tak stát, že po udělení stavebního povolení místními úřady se začne stavět ze dne na den nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena, a to bez ohledu na to, že právě probíhá turistická sezóna.


FAKULTATIVNÍ VÝLETY

Ve všech destinacích nabízíme možnost zakoupení fakultativních výletů u našich delegátů. Seznam výletů naleznete u každé destinace v katalogu či na www.brenna.cz. Ceny těchto výletů jsou orientační a mohou se v průběhu sezony měnit (tyto ceny jsou stanoveny na základě oficiálních cen publikovaných zahraniční partnerskou CK v září 2017). O přesných termínech a cenách výletů budete informováni delegátem v místě pobytu při informační schůzce, kde si výlety budete moci zakoupit v eurech. V případě nenaplnění minimální kapacity účastníků výletu má CK právo tento výlet zrušit s tím, že Vámi zaplacená částka Vám bude vrácena zpět, popřípadě Vám bude nabídnuta účast na témže výletě s výkladem v angličtině nebo němčině. Případné reklamace fakultativních výletů doporučujeme vyřešit přímo na místě, neboť CK BRENNA není organizátorem těchto výletů. Za kvalitu suvenýrů zakoupených v průběhu výletu nenese CK BRENNA žádnou odpovědnost.


PRONÁJEM AUT A MOTOREK

Ve všech destinacích je možnost si pronajmout auto či motorku. O možnostech a podmínkách půjčoven budete informováni delegátem. Při cestování do členských zemí EU, Turecka i Egypta platí řidičský průkaz vydaný v České republice, nepotřebujete mezinárodní řidičský průkaz. Ať už se rozhodnete pronajmout si dopravní prostředek prostřednictvím delegáta nebo nikoli, vždy platí, že přímý vztah vzniká mezi Vámi a půjčovnou a delegát ani CK nenese odpovědnost za případné nedostatky, závady nebo škody. Při přebírání vozu je proto nutné zkontrolovat stav vozu a případné nedostatky nahlásit a nechat si je potvrdit. Zkontrolujte si rovněž stav tachometru a stav paliva v nádrži. Pečlivě si prostudujte smlouvu, než ji podepíšete.


ZDRAVÍ

Při balení nezbytných věcí na Vaši dovolenou si nezapomeňte přibalit opalovací krémy, sluneční brýle a pokrývku hlavy. Snažte se vyvarovat dlouhého a přímého pobytu na slunci (zejména pak v polední době) a nepodceňujte pitný režim. Klienti se zdravotními problémy (např. kardiaci, astmatici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem, atd.) jsou povinni písemně upozornit na tuto skutečnost, aby mohl být upozorněn delegát a ubytovací zařízení v místě pobytu. Těmto klientům doporučujeme vybírat ubytovací zařízení na základě konzultace s prodejcem zájezdů. Klientům s psychickými poruchami doporučujeme cestovat s kvalifikovaným doprovodem.

Pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí

Všem klientům doporučujeme využít nabídky pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí a pojištění poplatků za odstupné. Informace o pojištění a výšku max. plnění naleznete na straně 5 v katalogu CK BRENNA nebo na adrese www.brenna.cz. V případě onemocnění, úrazu nebo nutnosti poskytnutí lékařské péče kontaktujte asistenční službu pojišťovny UNIQA, a.s. (nepřetržitá služba 24 hodin denně v českém jazyce). Kontakt na asistenční službu Europe Assistance: +420 296 333 696. Tento kontakt naleznete také na pojistných kartičkách, které obdržíte v rámci Vašeho odbavení. Asistenční služba zprostředkuje ošetření ve smluvním zdravotním zařízení. Poplatky za lékařskou péči i léky se většinou platí v hotovosti u lékaře či v lekárně. Na základě lékařské zprávy a účtů za lékaře a předepsané léky Vám pojišťovna po návratu do ČR danou částku po předložení všech dokladů a vypsání formuláře pojistné události uhradí. Formulář je k dispozici v CK BRENNA na vyžádání. Pokud jste si pojištění nesjednali prostřednictvím CK BRENNA, ale u své pojišťovny, kontaktujte asistenční službu Vaší pojišťovny.

Zdravotnická péče

V případě onemocnění či úrazu se obraťte na delegáta cestovní kanceláře nebo na recepci hotelu. Běžné léky lze koupit v místních lékárnách. Zdravotnický systém se v cizích zemích opírá o síť státních a soukromých nemocnic. Cizincům jsou doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou sice stále nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Komunikace s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizována a je rovněž zajištěna pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Zadejte svoji e-mailovou adresu a odebírejte zajímavé tipy, nejvýhodnější nabídky či důležité informace z CK BRENNA přímo do vaší schránky zcela zdarma. Možnost odhlásit se máte kdykoli.

Last minute zájezdy
Zájezdy LÉTO 2018 v akci last minute
Last Minute
Katalog LÉTO 2019
Vychází v říjnu. Zašleme zdarma přímo do vaší schránky!
Objednat katalog
Letní dovolená 2018
Vybírejte ze široké nabídky cestovní kanceláře BRENNA
Letní dovolená
Sleva pro seniory 55+
Každý klient nad 55 let věku má nárok na slevu 10 %
First minute