Cestovní pojištění UNIQA

Cestovní pojištění KOMFORT PLUS - UNIQA

V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí ani pojištení pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu. Pro klid a pohodlí Vám doporučujeme využít nabídky pojištení UNIQA pojištovna, a.s. Nabízíme kompletní pojištění KOMFORT PLUS. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění naleznete v přehledu. Na jedné smlouvě o zájezdu musí být pojištěny všechny osoby. Pojištění je hrazeno formou příplatku k ceně zájezdu.

Dokumenty ke stažení
Cestovní pojištění Stáhnout dokument
Pokyny pro případ pojistné události UNIQA Stáhnout dokument
Pojistné podmínky Stáhnout dokument

Cena pojištění:

  • 8 denní pobyty: TARIF KOMFORT PLUS: 310 Kč/pobyt, dosp. os., 100 Kč/pobyt, dítě do 12 let
  • 11/12 denní pobyty: TARIF KOMFORT PLUS: 420 Kč/pobyt, dosp. os., 150 Kč/pobyt, dítě do 12 let
  • 15 denní pobyty: TARIF KOMFORT PLUS: 620 Kč/pobyt, dosp. os., 200 Kč/pobyt, dítě do 12 let

Rozsah sjednaného cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. a max. výše pojistného plnění:

Rozsah pojištění v tarifu KOMFORT PLUS Pojistná částka
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 7 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

do výše max. plnení
do výše max. plnení
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
2 100 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištení – nemocniční odškodné (hospitalizace v zahranicí) 600 Kč/den
Pojištení odpovědnosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 40 000 Kč
20 000 Kč/ks
Pojištění nevyužité dovolené / poplatku za odstupné (80 %), max. do výše 30 000 Kč / osoba

Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.).