Cestovní doklady

Před Vaší cestou si s dostatečným předstihem zkontrolujte platnost Vašich cestovních dokladů.

Na cestu do zemí v rámci EU můžete cestovat na platný občanský průkaz. Na cestu do zemí mimo EU je nutné mít cestovní pas. Platnost pasu do Turecka musí být delší než 5 měsíců od ukončení pobytu.


Pokud cestujete na dovolenou s dětmi, věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícímu upozornění:

Upozorňujeme, že každý občan ČR včetně dětí je povinen cestovat na vlastní cestovní doklad. V roce 2012 byla ukončena platnost zápisů dětí do 15 let v cestovních dokladech rodičů!

Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním dokladem, tj. cestovním pasem nebo občanským průkazem při cestování v rámci Evropské unie. Cestovní doklady se vydávají dětem již od narození.
Doklady pro děti se vydávají s biometrickými prvky nebo bez biometrických prvků.


1) K vydání cestovního pasu či občanského průkazu pro dítě do 15 let s biometrickými prvky je třeba předložit:

  • originál rodného listu dítěte
  • zákonný zástupce předkládá platný občanský průkaz
  • nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému)
  • osobní účast dítěte je z důvodu pořízení jeho podoby (od 12 let i otisků prstů) nutná

Lhůta pro vydání cestovního pasu je 30 dnů, správní poplatek činí 100 Kč (u občanského průkazu 50 Kč). Platnost dokladu je 5 let.


2) K vydání cestovního dokladu pro dítě do 15 let bez biometrických prvků je třeba předložit:

  • originál rodného listu dítěte
  • zákonný zástupce předkládá platný občanský průkaz
  • 2 dokladové fotografie dítěte (není nutná osobní účast dítěte)
  • předkládá se vyplněná žádost podepsaná dítětem – pokud dítě píše

Lhůta pro vydání cestovního pasu bez biometrických prvků je do 15 dnů, správní poplatek činí 1 000 Kč. Platnost dokladu je 6 měsíců.

Doklad bez biometrických prvků neplatí ve všech státech světa jako je např. Kanada, Egypt, Peru, Brazílie, USA apod. Zde je vyžadována delší lhůta platnosti cestovního dokladu nežli 6 měsíců.


V případě odmítnutí vstupu klienta na území některého státu, CK nenese odpovědnost za jeho návrat, neplatí náklady spojené s návratem a neposkytuje náhradu za klientem nevyužité služby. Doporučujeme si pořídit kopii dokladu pro případ ztráty nebo odcizení.